MC YÊU THÍCH
NgheAudio.org - Truyện audio chọn lọc hay nhất (Tu tiên, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Trinh Thám .v.v.)
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.349

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.783

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.111

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.231

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.685

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.065

Tuấn Anh   0