MC YÊU THÍCH
Ta Mạnh Nhất Âm Ty

Tác giả: Ngu Niệm Nhất

Đọc: Trần Vân

Nghe: 852

Số audio: 47

0

- Mời quý thính giả cùng đón nghe truyện xuyên không Ta Mạnh Nhất Âm Ty của tác giả Ngu Niệm Nhất qua giọng đọc MC Trần Vân
- Tags: Ngu Niệm Nhất, Trần Vân

 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 1
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 2
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 3
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 4
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 5
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 6
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 7
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 8
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 9
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 10
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 11
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 12
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 13
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 14
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 15
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 16
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 17
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 18
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 19
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 20
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 21
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 22
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 23
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 24
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 25
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 26
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 27
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 28
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 29
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 30
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 31
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 32
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 33
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 34
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 35
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 36
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 37
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 38
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 39
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 40
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 41
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 42
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 43
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 44
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 45
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 46
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 47
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.355

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.788

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.115

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.233

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.685

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.067

Tuấn Anh   0