MC YÊU THÍCH
Thần Côn

Tác giả: Phượng Kim

Đọc: Trần Vân

Nghe: 18

Số audio: 70

0

- Mời quý thính giả cùng đón nghe truyện ma Thần Côn của tác giả Phượng Kim qua giọng đọc MC Trần Vân.
- Tags: Phượng Kim, Trần Vân

 • Thần Côn - Phần 1
 • Thần Côn - Phần 2
 • Thần Côn - Phần 3
 • Thần Côn - Phần 4
 • Thần Côn - Phần 5
 • Thần Côn - Phần 6
 • Thần Côn - Phần 7
 • Thần Côn - Phần 8
 • Thần Côn - Phần 9
 • Thần Côn - Phần 10
 • Thần Côn - Phần 11
 • Thần Côn - Phần 12
 • Thần Côn - Phần 13
 • Thần Côn - Phần 14
 • Thần Côn - Phần 15
 • Thần Côn - Phần 16
 • Thần Côn - Phần 17
 • Thần Côn - Phần 18
 • Thần Côn - Phần 19
 • Thần Côn - Phần 20
 • Thần Côn - Phần 21
 • Thần Côn - Phần 22
 • Thần Côn - Phần 23
 • Thần Côn - Phần 24
 • Thần Côn - Phần 25
 • Thần Côn - Phần 26
 • Thần Côn - Phần 27
 • Thần Côn - Phần 28
 • Thần Côn - Phần 29
 • Thần Côn - Phần 30
 • Thần Côn - Phần 31
 • Thần Côn - Phần 32
 • Thần Côn - Phần 33
 • Thần Côn - Phần 34
 • Thần Côn - Phần 35
 • Thần Côn - Phần 36
 • Thần Côn - Phần 37
 • Thần Côn - Phần 38
 • Thần Côn - Phần 39
 • Thần Côn - Phần 40
 • Thần Côn - Phần 41
 • Thần Côn - Phần 42
 • Thần Côn - Phần 43
 • Thần Côn - Phần 44
 • Thần Côn - Phần 45
 • Thần Côn - Phần 46
 • Thần Côn - Phần 47
 • Thần Côn - Phần 48
 • Thần Côn - Phần 49
 • Thần Côn - Phần 50
 • Thần Côn - Phần 51
 • Thần Côn - Phần 52
 • Thần Côn - Phần 53
 • Thần Côn - Phần 54
 • Thần Côn - Phần 55
 • Thần Côn - Phần 56
 • Thần Côn - Phần 57
 • Thần Côn - Phần 58
 • Thần Côn - Phần 59
 • Thần Côn - Phần 60
 • Thần Côn - Phần 61
 • Thần Côn - Phần 62
 • Thần Côn - Phần 63
 • Thần Côn - Phần 64
 • Thần Côn - Phần 65
 • Thần Côn - Phần 66
 • Thần Côn - Phần 67
 • Thần Côn - Phần 68
 • Thần Côn - Phần 69
 • Thần Côn - Phần 70
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    939

Trần Vân   16

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    690

Trần Vân   12

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    682

Lão Trần   6

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    386

Trần Vân   8

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    368

Tuấn Anh   8

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    329

Lão Trần   6