MC YÊU THÍCH
Thần Côn

Tác giả: Phượng Kim

Đọc: Trần Vân

Nghe: 614

Số audio: 70

0

- Mời quý thính giả cùng đón nghe truyện ma Thần Côn của tác giả Phượng Kim qua giọng đọc MC Trần Vân.
- Tags: Phượng Kim, Trần Vân

 • Thần Côn - Phần 1
 • Thần Côn - Phần 2
 • Thần Côn - Phần 3
 • Thần Côn - Phần 4
 • Thần Côn - Phần 5
 • Thần Côn - Phần 6
 • Thần Côn - Phần 7
 • Thần Côn - Phần 8
 • Thần Côn - Phần 9
 • Thần Côn - Phần 10
 • Thần Côn - Phần 11
 • Thần Côn - Phần 12
 • Thần Côn - Phần 13
 • Thần Côn - Phần 14
 • Thần Côn - Phần 15
 • Thần Côn - Phần 16
 • Thần Côn - Phần 17
 • Thần Côn - Phần 18
 • Thần Côn - Phần 19
 • Thần Côn - Phần 20
 • Thần Côn - Phần 21
 • Thần Côn - Phần 22
 • Thần Côn - Phần 23
 • Thần Côn - Phần 24
 • Thần Côn - Phần 25
 • Thần Côn - Phần 26
 • Thần Côn - Phần 27
 • Thần Côn - Phần 28
 • Thần Côn - Phần 29
 • Thần Côn - Phần 30
 • Thần Côn - Phần 31
 • Thần Côn - Phần 32
 • Thần Côn - Phần 33
 • Thần Côn - Phần 34
 • Thần Côn - Phần 35
 • Thần Côn - Phần 36
 • Thần Côn - Phần 37
 • Thần Côn - Phần 38
 • Thần Côn - Phần 39
 • Thần Côn - Phần 40
 • Thần Côn - Phần 41
 • Thần Côn - Phần 42
 • Thần Côn - Phần 43
 • Thần Côn - Phần 44
 • Thần Côn - Phần 45
 • Thần Côn - Phần 46
 • Thần Côn - Phần 47
 • Thần Côn - Phần 48
 • Thần Côn - Phần 49
 • Thần Côn - Phần 50
 • Thần Côn - Phần 51
 • Thần Côn - Phần 52
 • Thần Côn - Phần 53
 • Thần Côn - Phần 54
 • Thần Côn - Phần 55
 • Thần Côn - Phần 56
 • Thần Côn - Phần 57
 • Thần Côn - Phần 58
 • Thần Côn - Phần 59
 • Thần Côn - Phần 60
 • Thần Côn - Phần 61
 • Thần Côn - Phần 62
 • Thần Côn - Phần 63
 • Thần Côn - Phần 64
 • Thần Côn - Phần 65
 • Thần Côn - Phần 66
 • Thần Côn - Phần 67
 • Thần Côn - Phần 68
 • Thần Côn - Phần 69
 • Thần Côn - Phần 70
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.355

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.789

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.116

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.234

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.686

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.068

Tuấn Anh   0