MC YÊU THÍCH
NgheAudio.org - Truyện audio chọn lọc hay nhất (Tu tiên, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Trinh Thám .v.v.)
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.354

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.784

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.115

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.233

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.685

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.067

Tuấn Anh   0