MC YÊU THÍCH
Võ Lâm Ngũ Bá

Tác giả: Kim Dung

Đọc: Hoàng Vinh

Nghe: 2.300

Số audio: 39

0

- Mời quý thính giả nghe bộ truyện Kiếm Hiệp, Cổ Trang của tác giả Kim Dung quá giọng đọc Hoàng Vinh
- Tags: Kim Dung, Hoàng Vinh

 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 1
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 2
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 3
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 4
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 5
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 6
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 7
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 8
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 9
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 10
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 11
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 12
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 13
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 14
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 15
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 16
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 17
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 18
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 19
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 20
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 21
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 22
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 23
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 24
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 25
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 26
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 27
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 28
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 29
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 30
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 31
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 32
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 33
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 34
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 35
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 36
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 37
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 38
 • Võ Lâm Ngũ Bá - Phần 39
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.361

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.793

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.121

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.235

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.687

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.071

Tuấn Anh   0