MC YÊU THÍCH
Tranh Bá Thiên Hạ

Tác giả: Trí Bạch

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 19

Số audio: 286

0

- Nhân vật chính Phương Giải, một người hiện đại, không rõ vì sao mình lại tới thế giới này, mang theo một thân thế bí ẩn mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Ngay từ khi sinh ra hắn đã luôn được một đám người bảo vệ khỏi những cuộc truy sát, luôn phải trải qua cuộc sống hoặc là chạy trốn hoặc là chết. Điều hắn quan tâm nhất, chính là làm sao để sống sót. Khi đã sống sót, điều hắn quan tâm nhất là làm sao sống tốt. Khi đã có cuộc sống tốt, điều hắn quan tâm nhất chính là làm sao giữ được nó. Nhưng bởi vì thân thế của mình mà hắn bị rơi vào vòng tranh đấu, và hắn quyết định đối mặt với nó, đi tìm lời giải cho toàn bộ cuộc đời mình.
- Biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, chỉ có hai thứ: tiền và đao. Để leo lên cao, không có đường tắt, nếu có, nó cũng chỉ thuộc về người đã chuẩn bị kỹ càng. Trong thời thái bình, Phương Giải muốn làm một phú ông, nhưng tiếc rằng hắn thất bại. Trong thời loạn lạc, Phương Giải chỉ muốn được sống một cuộc sống thanh bình, nhưng tiếc rằng hắn lại thất bại. Cho nên, hắn quyết định Tranh Bá Thiên Hạ.
- Mời các bạn nghe truyện qua giọng đọc Tuấn Anh
- Tags: Trí Bạch, Tuấn Anh

 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 1
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 2
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 3
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 4
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 5
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 6
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 7
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 8
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 9
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 10
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 11
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 12
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 13
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 14
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 15
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 16
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 17
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 18
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 19
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 20
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 21
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 22
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 23
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 24
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 25
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 26
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 27
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 28
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 29
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 30
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 31
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 32
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 33
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 34
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 35
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 36
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 37
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 38
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 39
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 40
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 41
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 42
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 43
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 44
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 45
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 46
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 47
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 48
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 49
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 50
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 51
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 52
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 53
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 54
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 55
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 56
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 57
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 58
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 59
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 60
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 61
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 62
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 63
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 64
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 65
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 66
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 67
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 68
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 69
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 70
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 71
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 72
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 73
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 74
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 75
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 76
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 77
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 78
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 79
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 80
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 81
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 82
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 83
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 84
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 85
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 86
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 87
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 88
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 89
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 90
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 91
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 92
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 93
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 94
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 95
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 96
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 97
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 98
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 99
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 100
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 101
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 102
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 103
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 104
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 105
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 106
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 107
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 108
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 109
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 110
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 111
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 112
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 113
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 114
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 115
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 116
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 117
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 118
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 119
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 120
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 121
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 122
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 123
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 124
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 125
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 126
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 127
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 128
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 129
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 130
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 131
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 132
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 133
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 134
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 135
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 136
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 137
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 138
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 139
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 140
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 141
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 142
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 143
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 144
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 145
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 146
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 147
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 148
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 149
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 150
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 151
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 152
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 153
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 154
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 155
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 156
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 157
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 158
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 159
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 160
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 161
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 162
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 163
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 164
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 165
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 166
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 167
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 168
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 169
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 170
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 171
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 172
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 173
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 174
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 175
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 176
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 177
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 178
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 179
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 180
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 181
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 182
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 183
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 184
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 185
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 186
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 187
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 188
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 189
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 190
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 191
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 192
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 193
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 194
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 195
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 196
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 197
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 198
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 199
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 200
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 201
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 202
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 203
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 204
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 205
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 206
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 207
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 208
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 209
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 210
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 211
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 212
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 213
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 214
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 215
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 216
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 217
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 218
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 219
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 220
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 221
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 222
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 223
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 224
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 225
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 226
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 227
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 228
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 229
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 230
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 231
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 232
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 233
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 234
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 235
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 236
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 237
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 238
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 239
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 240
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 241
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 242
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 243
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 244
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 245
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 246
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 247
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 248
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 249
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 250
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 251
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 252
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 253
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 254
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 255
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 256
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 257
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 258
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 259
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 260
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 261
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 262
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 263
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 264
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 265
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 266
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 267
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 268
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 269
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 270
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 271
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 272
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 273
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 274
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 275
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 276
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 277
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 278
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 279
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 280
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 281
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 282
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 283
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 284
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 285
 • Tranh Bá Thiên Hạ - Phần 286
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    934

Trần Vân   16

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    689

Trần Vân   10

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    680

Lão Trần   9

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    383

Trần Vân   7

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    367

Tuấn Anh   9

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    328

Lão Trần   6