MC YÊU THÍCH
Tinh Thần Biến

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 24

Số audio: 129

1

- Tinh Thần Biến là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung về một câu Truyện Tiên Hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu.
- Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.
- Truyện Tinh Thần Biến mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.
- Tags: Ngã Cật Tây Hồng Thị, Tuấn Anh, Tinh Thần Biến

 • Tinh Thần Biến - Phần 1
 • Tinh Thần Biến - Phần 2
 • Tinh Thần Biến - Phần 3
 • Tinh Thần Biến - Phần 4
 • Tinh Thần Biến - Phần 5
 • Tinh Thần Biến - Phần 6
 • Tinh Thần Biến - Phần 7
 • Tinh Thần Biến - Phần 8
 • Tinh Thần Biến - Phần 9
 • Tinh Thần Biến - Phần 10
 • Tinh Thần Biến - Phần 11
 • Tinh Thần Biến - Phần 12
 • Tinh Thần Biến - Phần 13
 • Tinh Thần Biến - Phần 14
 • Tinh Thần Biến - Phần 15
 • Tinh Thần Biến - Phần 16
 • Tinh Thần Biến - Phần 17
 • Tinh Thần Biến - Phần 18
 • Tinh Thần Biến - Phần 19
 • Tinh Thần Biến - Phần 20
 • Tinh Thần Biến - Phần 21
 • Tinh Thần Biến - Phần 22
 • Tinh Thần Biến - Phần 23
 • Tinh Thần Biến - Phần 24
 • Tinh Thần Biến - Phần 25
 • Tinh Thần Biến - Phần 26
 • Tinh Thần Biến - Phần 27
 • Tinh Thần Biến - Phần 28
 • Tinh Thần Biến - Phần 29
 • Tinh Thần Biến - Phần 30
 • Tinh Thần Biến - Phần 31
 • Tinh Thần Biến - Phần 32
 • Tinh Thần Biến - Phần 33
 • Tinh Thần Biến - Phần 34
 • Tinh Thần Biến - Phần 35
 • Tinh Thần Biến - Phần 36
 • Tinh Thần Biến - Phần 37
 • Tinh Thần Biến - Phần 38
 • Tinh Thần Biến - Phần 39
 • Tinh Thần Biến - Phần 40
 • Tinh Thần Biến - Phần 41
 • Tinh Thần Biến - Phần 42
 • Tinh Thần Biến - Phần 43
 • Tinh Thần Biến - Phần 44
 • Tinh Thần Biến - Phần 45
 • Tinh Thần Biến - Phần 46
 • Tinh Thần Biến - Phần 47
 • Tinh Thần Biến - Phần 48
 • Tinh Thần Biến - Phần 49
 • Tinh Thần Biến - Phần 50
 • Tinh Thần Biến - Phần 51
 • Tinh Thần Biến - Phần 52
 • Tinh Thần Biến - Phần 53
 • Tinh Thần Biến - Phần 54
 • Tinh Thần Biến - Phần 55
 • Tinh Thần Biến - Phần 56
 • Tinh Thần Biến - Phần 57
 • Tinh Thần Biến - Phần 58
 • Tinh Thần Biến - Phần 59
 • Tinh Thần Biến - Phần 60
 • Tinh Thần Biến - Phần 61
 • Tinh Thần Biến - Phần 62
 • Tinh Thần Biến - Phần 63
 • Tinh Thần Biến - Phần 64
 • Tinh Thần Biến - Phần 65
 • Tinh Thần Biến - Phần 66
 • Tinh Thần Biến - Phần 67
 • Tinh Thần Biến - Phần 68
 • Tinh Thần Biến - Phần 69
 • Tinh Thần Biến - Phần 70
 • Tinh Thần Biến - Phần 71
 • Tinh Thần Biến - Phần 72
 • Tinh Thần Biến - Phần 73
 • Tinh Thần Biến - Phần 74
 • Tinh Thần Biến - Phần 75
 • Tinh Thần Biến - Phần 76
 • Tinh Thần Biến - Phần 77
 • Tinh Thần Biến - Phần 78
 • Tinh Thần Biến - Phần 79
 • Tinh Thần Biến - Phần 80
 • Tinh Thần Biến - Phần 81
 • Tinh Thần Biến - Phần 82
 • Tinh Thần Biến - Phần 83
 • Tinh Thần Biến - Phần 84
 • Tinh Thần Biến - Phần 85
 • Tinh Thần Biến - Phần 86
 • Tinh Thần Biến - Phần 87
 • Tinh Thần Biến - Phần 88
 • Tinh Thần Biến - Phần 89
 • Tinh Thần Biến - Phần 90
 • Tinh Thần Biến - Phần 91
 • Tinh Thần Biến - Phần 92
 • Tinh Thần Biến - Phần 93
 • Tinh Thần Biến - Phần 94
 • Tinh Thần Biến - Phần 95
 • Tinh Thần Biến - Phần 96
 • Tinh Thần Biến - Phần 97
 • Tinh Thần Biến - Phần 98
 • Tinh Thần Biến - Phần 99
 • Tinh Thần Biến - Phần 100
 • Tinh Thần Biến - Phần 101
 • Tinh Thần Biến - Phần 102
 • Tinh Thần Biến - Phần 103
 • Tinh Thần Biến - Phần 104
 • Tinh Thần Biến - Phần 105
 • Tinh Thần Biến - Phần 106
 • Tinh Thần Biến - Phần 107
 • Tinh Thần Biến - Phần 108
 • Tinh Thần Biến - Phần 109
 • Tinh Thần Biến - Phần 110
 • Tinh Thần Biến - Phần 111
 • Tinh Thần Biến - Phần 112
 • Tinh Thần Biến - Phần 113
 • Tinh Thần Biến - Phần 114
 • Tinh Thần Biến - Phần 115
 • Tinh Thần Biến - Phần 116
 • Tinh Thần Biến - Phần 117
 • Tinh Thần Biến - Phần 118
 • Tinh Thần Biến - Phần 119
 • Tinh Thần Biến - Phần 120
 • Tinh Thần Biến - Phần 121
 • Tinh Thần Biến - Phần 122
 • Tinh Thần Biến - Phần 123
 • Tinh Thần Biến - Phần 124
 • Tinh Thần Biến - Phần 125
 • Tinh Thần Biến - Phần 126
 • Tinh Thần Biến - Phần 127
 • Tinh Thần Biến - Phần 128
 • Tinh Thần Biến - Phần 129
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    934

Trần Vân   16

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    689

Trần Vân   12

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    680

Lão Trần   9

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    383

Trần Vân   7

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    367

Tuấn Anh   8

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    328

Lão Trần   6