MC YÊU THÍCH
Tiên Phủ Trường Sinh

Tác giả: Trường Đình Không Tỉnh

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 20

Số audio: 41

0

- Câu chuyện về một tên tu sĩ của tông môn bình thường có được sự giúp đỡ của Tiên Phủ, tại tu tiên giới tàn khốc dần dần trưởng thành, lột xác cả về linh hồn và thể xác. Hắc ám tiên hiệp, người xuyên không
- Tags: Trường Đình Không Tỉnh, Tuấn Anh

 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 1
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 2
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 3
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 4
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 5
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 6
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 7
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 8
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 9
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 10
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 11
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 12
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 13
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 14
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 15
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 16
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 17
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 18
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 19
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 20
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 21
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 22
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 23
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 24
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 25
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 26
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 27
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 28
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 29
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 30
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 31
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 32
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 33
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 34
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 35
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 36
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 37
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 38
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 39
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 40
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 41
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    945

Trần Vân   16

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    695

Trần Vân   16

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    686

Lão Trần   9

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    389

Trần Vân   9

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    370

Tuấn Anh   10

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    330

Lão Trần   8