MC YÊU THÍCH
Thiếu Nữ Thiên Tài

Tác giả: Ngãi Hề Hề

Đọc: Hoàng Vinh

Nghe: 27

Số audio: 141

0

- Mời các bạn nghe truyện Thiếu Nữ Thiên Tài xuyên không, dị giới qua giọng đọc Hoàng Vinh
- Lúc trước cô là một thầy bói toán, nhưng chính vì chuyên nói dối ăn tiền mà bị người đánh chết.
- Nhưng sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đã quay về lúc năm tuổi. Và không lâu sau đó, cơ duyên đến, cô vì chiếc bình ngọc của Bồ Tát rơi trúng đầu mà mở ra Thiên Nhãn.
- Sau khi Thiên Nhãn xuất hiện, cô bỗng chốc trở thành một thiên tài gặp qua là nhớ, tài năng càng ngày càng xuất chúng. Cô có khả năng nhìn thấu sinh tử, phúc họa của người khác qua tướng mạo, đồng thời có thể cải tử hồi sinh.
- Đời trước, một mình cô sống cô đơn, gia đình tan nát, không nơi nương tựa. Đời này cô nhất định phải khiến vòng quay định mệnh biến đổi.
- Kiếp trước, cô không có gì cả, bị người đời khinh khi, rẻ rúng. Kiếp này, cô quyết tâm trở thành một đại sư Huyền Học chân chính, cô muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới, muốn trở thành một nữ anh hùng trong giới doanh nhân được mọi người suy tôn, ngưỡng mộ.
- Tags: Ngãi Hề Hề, Hoàng Vinh

 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 1
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 2
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 3
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 4
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 5
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 6
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 7
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 8
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 9
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 10
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 11
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 12
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 13
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 14
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 15
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 16
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 17
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 18
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 19
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 20
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 21
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 22
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 23
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 24
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 25
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 26
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 27
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 28
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 29
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 30
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 31
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 32
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 33
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 34
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 35
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 36
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 37
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 38
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 39
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 40
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 41
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 42
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 43
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 44
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 45
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 46
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 47
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 48
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 49
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 50
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 51
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 52
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 53
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 54
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 55
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 56
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 57
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 58
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 59
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 60
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 61
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 62
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 63
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 64
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 65
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 66
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 67
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 68
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 69
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 70
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 71
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 72
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 73
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 74
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 75
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 76
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 77
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 78
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 79
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 80
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 81
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 82
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 83
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 84
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 85
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 86
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 87
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 88
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 89
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 90
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 91
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 92
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 93
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 94
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 95
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 96
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 97
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 98
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 99
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 100
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 101
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 102
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 103
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 104
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 105
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 106
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 107
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 108
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 109
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 110
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 111
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 112
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 113
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 114
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 115
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 116
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 117
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 118
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 119
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 120
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 121
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 122
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 123
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 124
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 125
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 126
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 127
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 128
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 129
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 130
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 131
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 132
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 133
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 134
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 135
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 136
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 137
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 138
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 139
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 140
 • Thiếu Nữ Thiên Tài - Phần 141
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    946

Trần Vân   15

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    695

Trần Vân   14

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    687

Lão Trần   11

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    391

Trần Vân   9

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    370

Tuấn Anh   9

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    331

Lão Trần   6