MC YÊU THÍCH
Thần Mộ

Tác giả: Ngô Biển Quân

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 6.841

Số audio: 194

0

- Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh... dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi Thần ma vi giới. Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu.
- Thần Nam, nhân vật chính của truyện, từ một thiên tài võ thuật đã trở thành phế nhân chỉ sau một đêm. Người con gái mà Thần Nam yêu quý nhất - Vũ Hinh chết thay cho mình... Sau 1 vạn năm, hắn bỗng sống lại từ Thần Ma Lăng Viên, nơi an táng của thần - ma, chỉ duy nhất hắn là phế nhân. Tại sao hắn lại sống lại? Những bí ẩn cất giấu từ 1 vạn năm trước liệu có bị hắn khám phá ra? Liệu Thần Nam có tìm lại được Vũ Hinh của ngày xưa? Cùng theo dõi bộ truyện Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân để biết rõ bạn nhé! Cam đoan đây sẽ là một trong những bộ truyện hay nhất mà bạn đã từng đọc! :)
- Tags: Ngô Biển Quân, Tuấn Anh

 • Thần Mộ - Phần 1
 • Thần Mộ - Phần 2
 • Thần Mộ - Phần 3
 • Thần Mộ - Phần 4
 • Thần Mộ - Phần 5
 • Thần Mộ - Phần 6
 • Thần Mộ - Phần 7
 • Thần Mộ - Phần 8
 • Thần Mộ - Phần 9
 • Thần Mộ - Phần 10
 • Thần Mộ - Phần 11
 • Thần Mộ - Phần 12
 • Thần Mộ - Phần 13
 • Thần Mộ - Phần 14
 • Thần Mộ - Phần 15
 • Thần Mộ - Phần 16
 • Thần Mộ - Phần 17
 • Thần Mộ - Phần 18
 • Thần Mộ - Phần 19
 • Thần Mộ - Phần 20
 • Thần Mộ - Phần 21
 • Thần Mộ - Phần 22
 • Thần Mộ - Phần 23
 • Thần Mộ - Phần 24
 • Thần Mộ - Phần 25
 • Thần Mộ - Phần 26
 • Thần Mộ - Phần 27
 • Thần Mộ - Phần 28
 • Thần Mộ - Phần 29
 • Thần Mộ - Phần 30
 • Thần Mộ - Phần 31
 • Thần Mộ - Phần 32
 • Thần Mộ - Phần 33
 • Thần Mộ - Phần 34
 • Thần Mộ - Phần 35
 • Thần Mộ - Phần 36
 • Thần Mộ - Phần 37
 • Thần Mộ - Phần 38
 • Thần Mộ - Phần 39
 • Thần Mộ - Phần 40
 • Thần Mộ - Phần 41
 • Thần Mộ - Phần 42
 • Thần Mộ - Phần 43
 • Thần Mộ - Phần 44
 • Thần Mộ - Phần 45
 • Thần Mộ - Phần 46
 • Thần Mộ - Phần 47
 • Thần Mộ - Phần 48
 • Thần Mộ - Phần 49
 • Thần Mộ - Phần 50
 • Thần Mộ - Phần 51
 • Thần Mộ - Phần 52
 • Thần Mộ - Phần 53
 • Thần Mộ - Phần 54
 • Thần Mộ - Phần 55
 • Thần Mộ - Phần 56
 • Thần Mộ - Phần 57
 • Thần Mộ - Phần 58
 • Thần Mộ - Phần 59
 • Thần Mộ - Phần 60
 • Thần Mộ - Phần 61
 • Thần Mộ - Phần 62
 • Thần Mộ - Phần 63
 • Thần Mộ - Phần 64
 • Thần Mộ - Phần 65
 • Thần Mộ - Phần 66
 • Thần Mộ - Phần 67
 • Thần Mộ - Phần 68
 • Thần Mộ - Phần 69
 • Thần Mộ - Phần 70
 • Thần Mộ - Phần 71
 • Thần Mộ - Phần 72
 • Thần Mộ - Phần 73
 • Thần Mộ - Phần 74
 • Thần Mộ - Phần 75
 • Thần Mộ - Phần 76
 • Thần Mộ - Phần 77
 • Thần Mộ - Phần 78
 • Thần Mộ - Phần 79
 • Thần Mộ - Phần 80
 • Thần Mộ - Phần 81
 • Thần Mộ - Phần 82
 • Thần Mộ - Phần 83
 • Thần Mộ - Phần 84
 • Thần Mộ - Phần 85
 • Thần Mộ - Phần 86
 • Thần Mộ - Phần 87
 • Thần Mộ - Phần 88
 • Thần Mộ - Phần 89
 • Thần Mộ - Phần 90
 • Thần Mộ - Phần 91
 • Thần Mộ - Phần 92
 • Thần Mộ - Phần 93
 • Thần Mộ - Phần 94
 • Thần Mộ - Phần 95
 • Thần Mộ - Phần 96
 • Thần Mộ - Phần 97
 • Thần Mộ - Phần 98
 • Thần Mộ - Phần 99
 • Thần Mộ - Phần 100
 • Thần Mộ - Phần 101
 • Thần Mộ - Phần 102
 • Thần Mộ - Phần 103
 • Thần Mộ - Phần 104
 • Thần Mộ - Phần 105
 • Thần Mộ - Phần 106
 • Thần Mộ - Phần 107
 • Thần Mộ - Phần 108
 • Thần Mộ - Phần 109
 • Thần Mộ - Phần 110
 • Thần Mộ - Phần 111
 • Thần Mộ - Phần 112
 • Thần Mộ - Phần 113
 • Thần Mộ - Phần 114
 • Thần Mộ - Phần 115
 • Thần Mộ - Phần 116
 • Thần Mộ - Phần 117
 • Thần Mộ - Phần 118
 • Thần Mộ - Phần 119
 • Thần Mộ - Phần 120
 • Thần Mộ - Phần 121
 • Thần Mộ - Phần 122
 • Thần Mộ - Phần 123
 • Thần Mộ - Phần 124
 • Thần Mộ - Phần 125
 • Thần Mộ - Phần 126
 • Thần Mộ - Phần 127
 • Thần Mộ - Phần 128
 • Thần Mộ - Phần 129
 • Thần Mộ - Phần 130
 • Thần Mộ - Phần 131
 • Thần Mộ - Phần 132
 • Thần Mộ - Phần 133
 • Thần Mộ - Phần 134
 • Thần Mộ - Phần 135
 • Thần Mộ - Phần 136
 • Thần Mộ - Phần 137
 • Thần Mộ - Phần 138
 • Thần Mộ - Phần 139
 • Thần Mộ - Phần 140
 • Thần Mộ - Phần 141
 • Thần Mộ - Phần 142
 • Thần Mộ - Phần 143
 • Thần Mộ - Phần 144
 • Thần Mộ - Phần 145
 • Thần Mộ - Phần 146
 • Thần Mộ - Phần 147
 • Thần Mộ - Phần 148
 • Thần Mộ - Phần 149
 • Thần Mộ - Phần 150
 • Thần Mộ - Phần 151
 • Thần Mộ - Phần 152
 • Thần Mộ - Phần 153
 • Thần Mộ - Phần 154
 • Thần Mộ - Phần 155
 • Thần Mộ - Phần 156
 • Thần Mộ - Phần 157
 • Thần Mộ - Phần 158
 • Thần Mộ - Phần 159
 • Thần Mộ - Phần 160
 • Thần Mộ - Phần 161
 • Thần Mộ - Phần 162
 • Thần Mộ - Phần 163
 • Thần Mộ - Phần 164
 • Thần Mộ - Phần 165
 • Thần Mộ - Phần 166
 • Thần Mộ - Phần 167
 • Thần Mộ - Phần 168
 • Thần Mộ - Phần 169
 • Thần Mộ - Phần 170
 • Thần Mộ - Phần 171
 • Thần Mộ - Phần 172
 • Thần Mộ - Phần 173
 • Thần Mộ - Phần 174
 • Thần Mộ - Phần 175
 • Thần Mộ - Phần 176
 • Thần Mộ - Phần 177
 • Thần Mộ - Phần 178
 • Thần Mộ - Phần 179
 • Thần Mộ - Phần 180
 • Thần Mộ - Phần 181
 • Thần Mộ - Phần 182
 • Thần Mộ - Phần 183
 • Thần Mộ - Phần 184
 • Thần Mộ - Phần 185
 • Thần Mộ - Phần 186
 • Thần Mộ - Phần 187
 • Thần Mộ - Phần 188
 • Thần Mộ - Phần 189
 • Thần Mộ - Phần 190
 • Thần Mộ - Phần 191
 • Thần Mộ - Phần 192
 • Thần Mộ - Phần 193
 • Thần Mộ - Phần 194
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.359

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.793

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.118

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.234

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.687

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.069

Tuấn Anh   0