MC YÊU THÍCH
Ma Thiên Ký

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Lão Trần

Nghe: 10.450

Số audio: 288

0

- Một thiếu niên lớn lên trong một nơi người ăn thịt người, học được chút ít bí kỹ đánh đấm. Trong một lần Hung đảo nơi hắn lớn lên trong một đêm không biết vì sao biến mất dưới đáy biển, hắn thoát ra khỏi đó và bị người truy đuổi. Sau khi chạy không thoát cảnh bị đuổi giết, thiếu niên đó ngã xuống ...
- Nhưng kết thúc là một khởi đầu mới, nhờ cơ duyên xảo hợp hắn thay đổi được thân phận, được bước vào trong một Tông môn tu luyện. Từ đó về sau, người đã tiếp cận với một thế giới bao la bát ngát, mở ra trước mắt hắn một thế giới hoàn toàn mới mẻ.
- Nhưng Âm và Dương luôn khác biệt và bài xích lẫn nhau, người luôn gặp phải cảnh tùy thời có khả năng đánh mất trí nhớ, hóa thân thành Ma vật háo sát, dẫn đến nguy cơ sát thân... Truyện sẽ diễn biến ra sao, Liễu Minh, nhân vật chính của chúng ta đối mặt với những khó khăn thử thách như thế nào? Mời quý độc giả đón đọc tiểu thuyết Tiên hiệp thứ hai của Vong Ngữ, với bố cục chặt chẽ, logic vốn có, hứa hẹn tràn ngập tình tiết lôi cuốn và mới vẻ: Ma Thiên Ký.
- Tags: Vong Ngữ, Lão Trần, Ma Thiên Ký

 • Ma Thiên Ký - Phần 1
 • Ma Thiên Ký - Phần 2
 • Ma Thiên Ký - Phần 3
 • Ma Thiên Ký - Phần 4
 • Ma Thiên Ký - Phần 5
 • Ma Thiên Ký - Phần 6
 • Ma Thiên Ký - Phần 7
 • Ma Thiên Ký - Phần 8
 • Ma Thiên Ký - Phần 9
 • Ma Thiên Ký - Phần 10
 • Ma Thiên Ký - Phần 11
 • Ma Thiên Ký - Phần 12
 • Ma Thiên Ký - Phần 13
 • Ma Thiên Ký - Phần 14
 • Ma Thiên Ký - Phần 15
 • Ma Thiên Ký - Phần 16
 • Ma Thiên Ký - Phần 17
 • Ma Thiên Ký - Phần 18
 • Ma Thiên Ký - Phần 19
 • Ma Thiên Ký - Phần 20
 • Ma Thiên Ký - Phần 21
 • Ma Thiên Ký - Phần 22
 • Ma Thiên Ký - Phần 23
 • Ma Thiên Ký - Phần 24
 • Ma Thiên Ký - Phần 25
 • Ma Thiên Ký - Phần 26
 • Ma Thiên Ký - Phần 27
 • Ma Thiên Ký - Phần 28
 • Ma Thiên Ký - Phần 29
 • Ma Thiên Ký - Phần 30
 • Ma Thiên Ký - Phần 31
 • Ma Thiên Ký - Phần 32
 • Ma Thiên Ký - Phần 33
 • Ma Thiên Ký - Phần 34
 • Ma Thiên Ký - Phần 35
 • Ma Thiên Ký - Phần 36
 • Ma Thiên Ký - Phần 37
 • Ma Thiên Ký - Phần 38
 • Ma Thiên Ký - Phần 39
 • Ma Thiên Ký - Phần 40
 • Ma Thiên Ký - Phần 41
 • Ma Thiên Ký - Phần 42
 • Ma Thiên Ký - Phần 43
 • Ma Thiên Ký - Phần 44
 • Ma Thiên Ký - Phần 45
 • Ma Thiên Ký - Phần 46
 • Ma Thiên Ký - Phần 47
 • Ma Thiên Ký - Phần 48
 • Ma Thiên Ký - Phần 49
 • Ma Thiên Ký - Phần 50
 • Ma Thiên Ký - Phần 51
 • Ma Thiên Ký - Phần 52
 • Ma Thiên Ký - Phần 53
 • Ma Thiên Ký - Phần 54
 • Ma Thiên Ký - Phần 55
 • Ma Thiên Ký - Phần 56
 • Ma Thiên Ký - Phần 57
 • Ma Thiên Ký - Phần 58
 • Ma Thiên Ký - Phần 59
 • Ma Thiên Ký - Phần 60
 • Ma Thiên Ký - Phần 61
 • Ma Thiên Ký - Phần 62
 • Ma Thiên Ký - Phần 63
 • Ma Thiên Ký - Phần 64
 • Ma Thiên Ký - Phần 65
 • Ma Thiên Ký - Phần 66
 • Ma Thiên Ký - Phần 67
 • Ma Thiên Ký - Phần 68
 • Ma Thiên Ký - Phần 69
 • Ma Thiên Ký - Phần 70
 • Ma Thiên Ký - Phần 71
 • Ma Thiên Ký - Phần 72
 • Ma Thiên Ký - Phần 73
 • Ma Thiên Ký - Phần 74
 • Ma Thiên Ký - Phần 75
 • Ma Thiên Ký - Phần 76
 • Ma Thiên Ký - Phần 77
 • Ma Thiên Ký - Phần 78
 • Ma Thiên Ký - Phần 79
 • Ma Thiên Ký - Phần 80
 • Ma Thiên Ký - Phần 81
 • Ma Thiên Ký - Phần 82
 • Ma Thiên Ký - Phần 83
 • Ma Thiên Ký - Phần 84
 • Ma Thiên Ký - Phần 85
 • Ma Thiên Ký - Phần 86
 • Ma Thiên Ký - Phần 87
 • Ma Thiên Ký - Phần 88
 • Ma Thiên Ký - Phần 89
 • Ma Thiên Ký - Phần 90
 • Ma Thiên Ký - Phần 91
 • Ma Thiên Ký - Phần 92
 • Ma Thiên Ký - Phần 93
 • Ma Thiên Ký - Phần 94
 • Ma Thiên Ký - Phần 95
 • Ma Thiên Ký - Phần 96
 • Ma Thiên Ký - Phần 97
 • Ma Thiên Ký - Phần 98
 • Ma Thiên Ký - Phần 99
 • Ma Thiên Ký - Phần 100
 • Ma Thiên Ký - Phần 101
 • Ma Thiên Ký - Phần 102
 • Ma Thiên Ký - Phần 103
 • Ma Thiên Ký - Phần 104
 • Ma Thiên Ký - Phần 105
 • Ma Thiên Ký - Phần 106
 • Ma Thiên Ký - Phần 107
 • Ma Thiên Ký - Phần 108
 • Ma Thiên Ký - Phần 109
 • Ma Thiên Ký - Phần 110
 • Ma Thiên Ký - Phần 111
 • Ma Thiên Ký - Phần 112
 • Ma Thiên Ký - Phần 113
 • Ma Thiên Ký - Phần 114
 • Ma Thiên Ký - Phần 115
 • Ma Thiên Ký - Phần 116
 • Ma Thiên Ký - Phần 117
 • Ma Thiên Ký - Phần 118
 • Ma Thiên Ký - Phần 119
 • Ma Thiên Ký - Phần 120
 • Ma Thiên Ký - Phần 121
 • Ma Thiên Ký - Phần 122
 • Ma Thiên Ký - Phần 123
 • Ma Thiên Ký - Phần 124
 • Ma Thiên Ký - Phần 125
 • Ma Thiên Ký - Phần 126
 • Ma Thiên Ký - Phần 127
 • Ma Thiên Ký - Phần 128
 • Ma Thiên Ký - Phần 129
 • Ma Thiên Ký - Phần 130
 • Ma Thiên Ký - Phần 131
 • Ma Thiên Ký - Phần 132
 • Ma Thiên Ký - Phần 133
 • Ma Thiên Ký - Phần 134
 • Ma Thiên Ký - Phần 135
 • Ma Thiên Ký - Phần 136
 • Ma Thiên Ký - Phần 137
 • Ma Thiên Ký - Phần 138
 • Ma Thiên Ký - Phần 139
 • Ma Thiên Ký - Phần 140
 • Ma Thiên Ký - Phần 141
 • Ma Thiên Ký - Phần 142
 • Ma Thiên Ký - Phần 143
 • Ma Thiên Ký - Phần 144
 • Ma Thiên Ký - Phần 145
 • Ma Thiên Ký - Phần 146
 • Ma Thiên Ký - Phần 147
 • Ma Thiên Ký - Phần 148
 • Ma Thiên Ký - Phần 149
 • Ma Thiên Ký - Phần 150
 • Ma Thiên Ký - Phần 151
 • Ma Thiên Ký - Phần 152
 • Ma Thiên Ký - Phần 153
 • Ma Thiên Ký - Phần 154
 • Ma Thiên Ký - Phần 155
 • Ma Thiên Ký - Phần 156
 • Ma Thiên Ký - Phần 157
 • Ma Thiên Ký - Phần 158
 • Ma Thiên Ký - Phần 159
 • Ma Thiên Ký - Phần 160
 • Ma Thiên Ký - Phần 161
 • Ma Thiên Ký - Phần 162
 • Ma Thiên Ký - Phần 163
 • Ma Thiên Ký - Phần 164
 • Ma Thiên Ký - Phần 165
 • Ma Thiên Ký - Phần 166
 • Ma Thiên Ký - Phần 167
 • Ma Thiên Ký - Phần 168
 • Ma Thiên Ký - Phần 169
 • Ma Thiên Ký - Phần 170
 • Ma Thiên Ký - Phần 171
 • Ma Thiên Ký - Phần 172
 • Ma Thiên Ký - Phần 173
 • Ma Thiên Ký - Phần 174
 • Ma Thiên Ký - Phần 175
 • Ma Thiên Ký - Phần 176
 • Ma Thiên Ký - Phần 177
 • Ma Thiên Ký - Phần 178
 • Ma Thiên Ký - Phần 179
 • Ma Thiên Ký - Phần 180
 • Ma Thiên Ký - Phần 181
 • Ma Thiên Ký - Phần 182
 • Ma Thiên Ký - Phần 183
 • Ma Thiên Ký - Phần 184
 • Ma Thiên Ký - Phần 185
 • Ma Thiên Ký - Phần 186
 • Ma Thiên Ký - Phần 187
 • Ma Thiên Ký - Phần 188
 • Ma Thiên Ký - Phần 189
 • Ma Thiên Ký - Phần 190
 • Ma Thiên Ký - Phần 191
 • Ma Thiên Ký - Phần 192
 • Ma Thiên Ký - Phần 193
 • Ma Thiên Ký - Phần 194
 • Ma Thiên Ký - Phần 195
 • Ma Thiên Ký - Phần 196
 • Ma Thiên Ký - Phần 197
 • Ma Thiên Ký - Phần 198
 • Ma Thiên Ký - Phần 199
 • Ma Thiên Ký - Phần 200
 • Ma Thiên Ký - Phần 201
 • Ma Thiên Ký - Phần 202
 • Ma Thiên Ký - Phần 203
 • Ma Thiên Ký - Phần 204
 • Ma Thiên Ký - Phần 205
 • Ma Thiên Ký - Phần 206
 • Ma Thiên Ký - Phần 207
 • Ma Thiên Ký - Phần 208
 • Ma Thiên Ký - Phần 209
 • Ma Thiên Ký - Phần 210
 • Ma Thiên Ký - Phần 211
 • Ma Thiên Ký - Phần 212
 • Ma Thiên Ký - Phần 213
 • Ma Thiên Ký - Phần 214
 • Ma Thiên Ký - Phần 215
 • Ma Thiên Ký - Phần 216
 • Ma Thiên Ký - Phần 217
 • Ma Thiên Ký - Phần 218
 • Ma Thiên Ký - Phần 219
 • Ma Thiên Ký - Phần 220
 • Ma Thiên Ký - Phần 221
 • Ma Thiên Ký - Phần 222
 • Ma Thiên Ký - Phần 223
 • Ma Thiên Ký - Phần 224
 • Ma Thiên Ký - Phần 225
 • Ma Thiên Ký - Phần 226
 • Ma Thiên Ký - Phần 227
 • Ma Thiên Ký - Phần 228
 • Ma Thiên Ký - Phần 229
 • Ma Thiên Ký - Phần 230
 • Ma Thiên Ký - Phần 231
 • Ma Thiên Ký - Phần 232
 • Ma Thiên Ký - Phần 233
 • Ma Thiên Ký - Phần 234
 • Ma Thiên Ký - Phần 235
 • Ma Thiên Ký - Phần 236
 • Ma Thiên Ký - Phần 237
 • Ma Thiên Ký - Phần 238
 • Ma Thiên Ký - Phần 239
 • Ma Thiên Ký - Phần 240
 • Ma Thiên Ký - Phần 241
 • Ma Thiên Ký - Phần 242
 • Ma Thiên Ký - Phần 243
 • Ma Thiên Ký - Phần 244
 • Ma Thiên Ký - Phần 245
 • Ma Thiên Ký - Phần 246
 • Ma Thiên Ký - Phần 247
 • Ma Thiên Ký - Phần 248
 • Ma Thiên Ký - Phần 249
 • Ma Thiên Ký - Phần 250
 • Ma Thiên Ký - Phần 251
 • Ma Thiên Ký - Phần 252
 • Ma Thiên Ký - Phần 253
 • Ma Thiên Ký - Phần 254
 • Ma Thiên Ký - Phần 255
 • Ma Thiên Ký - Phần 256
 • Ma Thiên Ký - Phần 257
 • Ma Thiên Ký - Phần 258
 • Ma Thiên Ký - Phần 259
 • Ma Thiên Ký - Phần 260
 • Ma Thiên Ký - Phần 261
 • Ma Thiên Ký - Phần 262
 • Ma Thiên Ký - Phần 263
 • Ma Thiên Ký - Phần 264
 • Ma Thiên Ký - Phần 265
 • Ma Thiên Ký - Phần 266
 • Ma Thiên Ký - Phần 267
 • Ma Thiên Ký - Phần 268
 • Ma Thiên Ký - Phần 269
 • Ma Thiên Ký - Phần 270
 • Ma Thiên Ký - Phần 271
 • Ma Thiên Ký - Phần 272
 • Ma Thiên Ký - Phần 273
 • Ma Thiên Ký - Phần 274
 • Ma Thiên Ký - Phần 275
 • Ma Thiên Ký - Phần 276
 • Ma Thiên Ký - Phần 277
 • Ma Thiên Ký - Phần 278
 • Ma Thiên Ký - Phần 279
 • Ma Thiên Ký - Phần 280
 • Ma Thiên Ký - Phần 281
 • Ma Thiên Ký - Phần 282
 • Ma Thiên Ký - Phần 283
 • Ma Thiên Ký - Phần 284
 • Ma Thiên Ký - Phần 285
 • Ma Thiên Ký - Phần 286
 • Ma Thiên Ký - Phần 287
 • Ma Thiên Ký - Phần 288
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.347

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.782

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.111

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.231

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.685

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.062

Tuấn Anh   0